Plan wycieczko-pielgrzymki na Dolny Śląsk – pierwszy tydzień października

DZIEŃ  I          Wyjazd do Lubiąża. Zwiedzanie byłego opactwa Cystersów – jednej z największych w Europie budowli sakralnych. Przejazd w okolice Legnicy – Msza Św. w Bazylice Podwyższenia Krzyża Pańskiego i św. Jadwigi w Legnickim Polu,  w pobenedyktyńskim opactwie ufundowanym w miejscu śmierci Księcia […]