Zapytanie ofertowe na dzierżawę gruntu

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. NMP WNIEBOWZIĘTEJ W CZERLEJNIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ROLNEGO

wniosek – formularz ofertowy 2020

Specyfikacja

Przedmiotem „Konkursu Ofert” jest:

część działki nr 278 (Czerlejno) o pow. 7,64 ha, którą dotychczas uprawiał Pan Pokorski Marcin.

 Czas trwania dzierżawy 5 lat

 1. Warunki płatności: czynsz dzierżawny płatny będzie w 2 ratach: – 1 rata do dnia 31 marca (50% czynszu) każdego roku kalendarzowego, – 2 rata do dnia 30 września (50 % czynszu) każdego roku kalendarzowego.
 2. Wyłoniony zwycięzca zobowiązany jest do płacenia czynszu dzierżawnego oraz podatku rolnego.
 3. Dzierżawca może wystąpić o dopłaty obszarowe przynależne dzierżawionym nieruchomościom zgodnie z odrębnymi przepisami, dopłaty zachowuje dla siebie.

Regulamin

 1. Rolnicy z terenu parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Czerlejnie będą premiowani dodatkowymi punktami.
 2. Oferty muszą zawierać kwotową wysokość czynszu.

Oferent sam wyznacza proponowaną przez siebie kwotę dzierżawy za 1ha.

 1. Rolnik składa ofertę na specjalnym przygotowanym wniosku, który można pobrać na stronie internetowej parafii czerlejno.archpoznan.pl
 2. Oferta dzierżawy składana jest w zaklejonej kopercie w dniu 14 października 2020 roku od godz. 9.00 do godz. 11.00 na plebanii Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Czerlejnie, ul. Kostrzyńska 1.
 3. Otwarcie kopert nastąpi tego samego dnia o godz. 12.00.
 4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 5. Rolnik, który zostanie wybrany na dzierżawcę zostanie o tym poinformowany telefonicznie i zaproszony do podpisania umowy.
 6. Przed podpisaniem umowy, w celu zabezpieczenia interesów parafii, przewiduje się konieczność wniesienia kaucji w wysokości 30% rocznego czynszu dzierżawnego.
 7. Parafia jako podmiot ogłaszający Konkurs zastrzega sobie możliwość odwołania go bez podania przyczyn.
 8. Konkurs jest objęty tajemnicą
 9. Zostanie wybrana oferta najrealniejsza
 10. Z przeprowadzonego Konkursu sporządzony zostanie protokół, podpisany przez Komisję.
 11. WNIOSEK DO POBRANIA NA czerlejno.archpoznan.pl

wniosek – formularz ofertowy 2020